loader image
U16_06112021
ชื่อ สกุลคู่1คู่2คู่3คู่4
เฮียพัฒน์ชนะเสมอแพ้แพ้
ชื่อ สกุลคู่1คู่2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่7คู่8คู่9
9อดิศร รอดสมหวัง0959082228จัดส่ง92/11 ม.6 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 740000เจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะล้วน เอฟซีแตงโมปั่นชนะฮัลโหล โป่ง โป้งสุดในรุ่นชนะหมี่ยากูซ่า25 เซียนชนะเด็กสั่วเต้งมรภ.ภูเก็ตชนะTHE HULKsเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะก๊าวเอ๊อะDP UNITEDชนะเสริมทัพน้องปรางชนะล้วน เอฟซีเด็กดื้อ เอฟซีชนะ4 พระยา
10พิพัฒน์ ชุ่มเชื้อ0635955062รับที่สนามเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะล้วน เอฟซีแตงโมปั่นชนะฮัลโหล โป่ง โป้งสุดในรุ่นแพ้หมี่ยากูซ่า25 เซียนแพ้เด็กสั่วเต้งมรภ.ภูเก็ตแพ้THE HULKsเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะก๊าวเอ๊อะDP UNITEDชนะเสริมทัพน้องปรางแพ้ล้วน เอฟซีเด็กดื้อ เอฟซีแพ้4 พระยา
11อั้ม หมู.0993122279จัดส่ง1/1 ม.4 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110เจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะล้วน เอฟซีแตงโมปั่นแพ้ฮัลโหล โป่ง โป้งสุดในรุ่นแพ้หมี่ยากูซ่า25 เซียนแพ้เด็กสั่วเต้งมรภ.ภูเก็ตชนะTHE HULKsเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะก๊าวเอ๊อะDP UNITEDชนะเสริมทัพน้องปรางแพ้ล้วน เอฟซีเด็กดื้อ เอฟซีแพ้4 พระยา
12วรวิช ชัยภักดิ์0874198454รับที่สนามเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะล้วน เอฟซีแตงโมปั่นแพ้ฮัลโหล โป่ง โป้งสุดในรุ่นแพ้หมี่ยากูซ่า25 เซียนชนะเด็กสั่วเต้งมรภ.ภูเก็ตชนะTHE HULKsเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะก๊าวเอ๊อะDP UNITEDแพ้เสริมทัพน้องปรางชนะล้วน เอฟซีเด็กดื้อ เอฟซีชนะ4 พระยา
13นุ๊ก0873892227รับที่สนามเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะล้วน เอฟซีแตงโมปั่นชนะฮัลโหล โป่ง โป้งสุดในรุ่นแพ้หมี่ยากูซ่า25 เซียนแพ้เด็กสั่วเต้งมรภ.ภูเก็ตแพ้THE HULKsเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองเสมอก๊าวเอ๊อะDP UNITEDแพ้เสริมทัพน้องปรางแพ้ล้วน เอฟซีเด็กดื้อ เอฟซีแพ้4 พระยา
14ปีเตอร์ ก๊อตบี้0658247470รับที่สนามเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองแพ้ล้วน เอฟซีแตงโมปั่นแพ้ฮัลโหล โป่ง โป้งสุดในรุ่นแพ้หมี่ยากูซ่า25 เซียนแพ้เด็กสั่วเต้งมรภ.ภูเก็ตแพ้THE HULKsเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะก๊าวเอ๊อะDP UNITEDชนะเสริมทัพน้องปรางแพ้ล้วน เอฟซีเด็กดื้อ เอฟซีแพ้4 พระยา
15วันชนะ หน้าเมือง0636467898รับที่สนามเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะล้วน เอฟซีแตงโมปั่นแพ้ฮัลโหล โป่ง โป้งสุดในรุ่นแพ้หมี่ยากูซ่า25 เซียนแพ้เด็กสั่วเต้งมรภ.ภูเก็ตเสมอTHE HULKsเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะก๊าวเอ๊อะDP UNITEDแพ้เสริมทัพน้องปรางแพ้ล้วน เอฟซีเด็กดื้อ เอฟซีเสมอ4 พระยา
16นายณัฐนนท์ จันทร์ศิริ0653721167รับที่สนามเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะล้วน เอฟซีแตงโมปั่นแพ้ฮัลโหล โป่ง โป้งสุดในรุ่นแพ้หมี่ยากูซ่า25 เซียนแพ้เด็กสั่วเต้งมรภ.ภูเก็ตแพ้THE HULKsเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะก๊าวเอ๊อะDP UNITEDแพ้เสริมทัพน้องปรางแพ้ล้วน เอฟซีเด็กดื้อ เอฟซีแพ้4 พระยา
18นาย พงศกร บัวสวัสดิ์0935086270รับที่สนามเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองแพ้ล้วน เอฟซีแตงโมปั่นชนะฮัลโหล โป่ง โป้งสุดในรุ่นแพ้หมี่ยากูซ่า25 เซียนแพ้เด็กสั่วเต้งมรภ.ภูเก็ตชนะTHE HULKsเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะก๊าวเอ๊อะDP UNITEDแพ้เสริมทัพน้องปรางแพ้ล้วน เอฟซีเด็กดื้อ เอฟซีแพ้4 พระยา
19อิทธิกร สมัครร่วม0993597221รับที่สนามเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะล้วน เอฟซีแตงโมปั่นชนะฮัลโหล โป่ง โป้งสุดในรุ่นแพ้หมี่ยากูซ่า25 เซียนแพ้เด็กสั่วเต้งมรภ.ภูเก็ตแพ้THE HULKsเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะก๊าวเอ๊อะDP UNITEDแพ้เสริมทัพน้องปรางเสมอล้วน เอฟซีเด็กดื้อ เอฟซีแพ้4 พระยา
21ธราธิป เครือแพทย์0972041079รับที่สนามเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะล้วน เอฟซีแตงโมปั่นแพ้ฮัลโหล โป่ง โป้งสุดในรุ่นแพ้หมี่ยากูซ่า25 เซียนแพ้เด็กสั่วเต้งมรภ.ภูเก็ตแพ้THE HULKsเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะก๊าวเอ๊อะDP UNITEDแพ้เสริมทัพน้องปรางแพ้ล้วน เอฟซีเด็กดื้อ เอฟซีแพ้4 พระยา
22นาย ฐปนัท วงมู้ดา0887508161รับที่สนามเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะล้วน เอฟซีแตงโมปั่นแพ้ฮัลโหล โป่ง โป้งสุดในรุ่นแพ้หมี่ยากูซ่า25 เซียนแพ้เด็กสั่วเต้งมรภ.ภูเก็ตแพ้THE HULKsเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะก๊าวเอ๊อะDP UNITEDชนะเสริมทัพน้องปรางแพ้ล้วน เอฟซีเด็กดื้อ เอฟซีชนะ4 พระยา
24ชำนาญ0950681107รับที่สนามเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะล้วน เอฟซีแตงโมปั่นชนะฮัลโหล โป่ง โป้งสุดในรุ่นแพ้หมี่ยากูซ่า25 เซียนเสมอเด็กสั่วเต้งมรภ.ภูเก็ตแพ้THE HULKsเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะก๊าวเอ๊อะDP UNITEDเสมอเสริมทัพน้องปรางแพ้ล้วน เอฟซีเด็กดื้อ เอฟซีแพ้4 พระยา
26อนุชา วาหะรักษ์0622200482จัดส่ง43 ม.7 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140เจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะล้วน เอฟซีแตงโมปั่นแพ้ฮัลโหล โป่ง โป้งสุดในรุ่นแพ้หมี่ยากูซ่า25 เซียนแพ้เด็กสั่วเต้งมรภ.ภูเก็ตแพ้THE HULKsเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะก๊าวเอ๊อะDP UNITEDชนะเสริมทัพน้องปรางแพ้ล้วน เอฟซีเด็กดื้อ เอฟซีชนะ4 พระยา
28D0620410986จัดส่ง67/20 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ตเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะล้วน เอฟซีแตงโมปั่นแพ้ฮัลโหล โป่ง โป้งสุดในรุ่นแพ้หมี่ยากูซ่า25 เซียนแพ้เด็กสั่วเต้งมรภ.ภูเก็ตแพ้THE HULKsเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะก๊าวเอ๊อะDP UNITEDแพ้เสริมทัพน้องปรางแพ้ล้วน เอฟซีเด็กดื้อ เอฟซีแพ้4 พระยา
29อภิบาล สมบัติไพศาล0896503524รับที่สนามเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองแพ้ล้วน เอฟซีแตงโมปั่นเสมอฮัลโหล โป่ง โป้งสุดในรุ่นเสมอหมี่ยากูซ่า25 เซียนเสมอเด็กสั่วเต้งมรภ.ภูเก็ตชนะTHE HULKsเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะก๊าวเอ๊อะDP UNITEDเสมอเสริมทัพน้องปรางแพ้ล้วน เอฟซีเด็กดื้อ เอฟซีชนะ4 พระยา
31เฮียพัฒน์0981451463รับที่สนามเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะล้วน เอฟซีแตงโมปั่นเสมอฮัลโหล โป่ง โป้งสุดในรุ่นแพ้หมี่ยากูซ่า25 เซียนแพ้เด็กสั่วเต้งมรภ.ภูเก็ตชนะTHE HULKsเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะก๊าวเอ๊อะDP UNITEDชนะเสริมทัพน้องปรางแพ้ล้วน เอฟซีเด็กดื้อ เอฟซีแพ้4 พระยา
33พงษ์พัฒน์ นิลหัต0869517767รับที่สนามเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะล้วน เอฟซีแตงโมปั่นชนะฮัลโหล โป่ง โป้งสุดในรุ่นชนะหมี่ยากูซ่า25 เซียนแพ้เด็กสั่วเต้งมรภ.ภูเก็ตชนะTHE HULKsเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะก๊าวเอ๊อะDP UNITEDแพ้เสริมทัพน้องปรางแพ้ล้วน เอฟซีเด็กดื้อ เอฟซีแพ้4 พระยา
ชื่อ สกุลรับรางวัลคู่1คู่2คู่3คู่4คู่5คู่6คู่7คู่8คู่9
17นายณัฐนนท์ จันทร์ศิริ0657321167รับที่สนามNERD FCแพ้FC เด็กเกาะTHE NEW SAINTแพ้ล้วน จูเนียร์LEGACYชนะป.อารียาDELTA FCแพ้DP Junior by ท.2กะทู้ก๊าวเอ๊อะชนะเด็กดื้อ เอฟซีล้วน เอฟซีชนะเสริมทัพเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะTHE HULKs4 พระยาชนะDP UNITEDน้องปรางชนะมรภ.ภูเก็ต
20อิทธิกร สมัครร่วม0614058391รับที่สนามNERD FCเสมอFC เด็กเกาะTHE NEW SAINTแพ้ล้วน จูเนียร์LEGACYชนะป.อารียาDELTA FCแพ้DP Junior by ท.2กะทู้ก๊าวเอ๊อะแพ้เด็กดื้อ เอฟซีล้วน เอฟซีชนะเสริมทัพเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะTHE HULKs4 พระยาชนะDP UNITEDน้องปรางชนะมรภ.ภูเก็ต
23นาย ฐปนัท วงมู้ดา0887508161รับที่สนามNERD FCชนะFC เด็กเกาะTHE NEW SAINTแพ้ล้วน จูเนียร์LEGACYชนะป.อารียาDELTA FCชนะDP Junior by ท.2กะทู้ก๊าวเอ๊อะชนะเด็กดื้อ เอฟซีล้วน เอฟซีชนะเสริมทัพเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะTHE HULKs4 พระยาแพ้DP UNITEDน้องปรางชนะมรภ.ภูเก็ต
25ชำนาญ0950681107รับที่สนามNERD FCชนะFC เด็กเกาะTHE NEW SAINTแพ้ล้วน จูเนียร์LEGACYชนะป.อารียาDELTA FCแพ้DP Junior by ท.2กะทู้ก๊าวเอ๊อะแพ้เด็กดื้อ เอฟซีล้วน เอฟซีชนะเสริมทัพเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะTHE HULKs4 พระยาชนะDP UNITEDน้องปรางชนะมรภ.ภูเก็ต
27อนุชา วาหะรักษ์0622200482จัดส่ง43 ม.7 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140NERD FCชนะFC เด็กเกาะTHE NEW SAINTแพ้ล้วน จูเนียร์LEGACYชนะป.อารียาDELTA FCแพ้DP Junior by ท.2กะทู้ก๊าวเอ๊อะแพ้เด็กดื้อ เอฟซีล้วน เอฟซีชนะเสริมทัพเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะTHE HULKs4 พระยาแพ้DP UNITEDน้องปรางชนะมรภ.ภูเก็ต
32วิทวัส ยศภักดี0824824098จัดส่ง84 ม.2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110NERD FCแพ้FC เด็กเกาะTHE NEW SAINTแพ้ล้วน จูเนียร์LEGACYแพ้ป.อารียาDELTA FCชนะDP Junior by ท.2กะทู้ก๊าวเอ๊อะชนะเด็กดื้อ เอฟซีล้วน เอฟซีชนะเสริมทัพเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะTHE HULKs4 พระยาชนะDP UNITEDน้องปรางแพ้มรภ.ภูเก็ต
34นำโชค มาทอง0937742413รับที่สนามNERD FCแพ้FC เด็กเกาะTHE NEW SAINTแพ้ล้วน จูเนียร์LEGACYแพ้ป.อารียาDELTA FCแพ้DP Junior by ท.2กะทู้ก๊าวเอ๊อะชนะเด็กดื้อ เอฟซีล้วน เอฟซีชนะเสริมทัพเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะTHE HULKs4 พระยาชนะDP UNITEDน้องปรางแพ้มรภ.ภูเก็ต
35ณัฐนนท์ จันทร์ศิริ0653721167รับที่สนามNERD FCแพ้FC เด็กเกาะTHE NEW SAINTแพ้ล้วน จูเนียร์LEGACYชนะป.อารียาDELTA FCแพ้DP Junior by ท.2กะทู้ก๊าวเอ๊อะแพ้เด็กดื้อ เอฟซีล้วน เอฟซีชนะเสริมทัพเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะTHE HULKs4 พระยาชนะDP UNITEDน้องปรางชนะมรภ.ภูเก็ต
36วิทวัส ยศภักดี0838388972จัดส่ง84 ม.2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ตNERD FCแพ้FC เด็กเกาะTHE NEW SAINTชนะล้วน จูเนียร์LEGACYแพ้ป.อารียาDELTA FCชนะDP Junior by ท.2กะทู้ก๊าวเอ๊อะชนะเด็กดื้อ เอฟซีล้วน เอฟซีชนะเสริมทัพเจริญโชค ทวีกิจรุ่งเรืองชนะTHE HULKs4 พระยาชนะDP UNITEDน้องปรางแพ้มรภ.ภูเก็ต
X